Regulamin

Prosimy Klientów o zapoznanie się z regulaminem, ponieważ jego treść obowiązuje obie strony w chwili dokonywania zakupów w sklepie Borniak.pl

 


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.borniak.pl prowadzony jest przez ZUT Borniak Dawid Szurlej z siedzibą w Borne Sulinowo, ul. Bolesława Chrobrego 31E, 78-449 Borne Sulinowo, NIP: 8992343025, REGON: 021138535;

 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Sklep internetowy używa plików cookies. Jeśli klient nie zmieni ustawień przeglądarki oznacza to zgodę na ich użycie.

 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

 • Komputer z dostępem do Internetu.

 • Dostęp do poczty elektronicznej.

 • Dowolna przeglądarka internetowa.

 1. Sklep internetowy umożliwia każdemu klientowi utworzenie konta za pomocą formularza rejestracji.

 2. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podawanymi w złotych polskich (PLN).

 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

 4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.  

 5. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki.

 6. Ceny nie zawierają montażu ani szkolenia w zakresie obsługi zakupionego towaru.

 7. W braku odmiennych ustaleń Stron, do umowy świadczenia Usługi stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu

 8. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej sklepu w formie umożliwiającej jego odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2011.34.169), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 10. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru. Sklep zawiadomi klienta o zaistniałej sytuacji i dokona zwrotu całej otrzymanej od klienta sumy pieniężnej.

 11. Datą sprzedaży przy sprzedaży wysyłkowej jest:

  - przy płatności przelewem (przedpłata) - data zaksięgowania wpłaty,

  - przy płatności za pobraniem lub z odroczonym terminem płatności - data dokonania dostawy towaru.

 

 

II. SPOSOBY SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność towaru w magazynie własnym lub u jednego z dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części lub wszystkich produktów składających się na zamówienie, klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego).

 2. W szczególnych wypadkach czas realizacji może ulec wydłużeniu, o czym poinformujemy Klienta telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Na termin otrzymania paczki składa się czas realizacji (czyli potrzebny na skompletowanie towaru, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) i czas dostawy (zależny od wybranego sposobu dostarczenia).

 3. W celu złożenia zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji konta w sklepie.

 4. Zamówienia można składać poprzez:

  • witrynę internetową (sklep internetowy www.borniak.pl) - 24 godziny na dobę przez cały rok

  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: zamowienie@borniak.pl

  • telefonicznie pod numerem: (+48) 94 716 22 29 (dni robocze w godz. od 7:00-15:00)

  • Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15:00 (dotyczy przesyłek pocztowych, kurierskich), w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 1. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mail potwierdzający złożenie zamówienia.

 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

  • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po tym, jak do klienta dotrze e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia;

  • w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili zaksięgowania pieniędzy na koncie firmy za zamówiony towar

 3. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

 4. Każde zamówienie będzie potwierdzane paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek. Jeżeli klient chce otrzymać fakturę VAT w formularzu zamówienia należy zaznaczyć pole „Chcę otrzymać fakturę VAT” oraz uzupełnić wszystkie dane potrzebne do jej wystawienia,

 

 

III. SPOSOBY PŁATNOŚCI. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

  • Przelewem na rachunek bankowy. Po złożeniu zamówienia, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego na który należy wpłacić kwotę za zamówiony towar. Towar wysyłamy po zaksięgowaniu kwoty na rachunku.

  • Przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem, dotyczy wyłącznie wysyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

 2. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany i określony przez klienta w zamówieniu.

 3. Rozpatrywane będą tylko prawidłowo wypełnione formularze zamówienia.

 4. Zakupione w sklepie internetowym towary wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz  firmy kurierskiej DPD. Za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłamy tylko taki towar, którego waga nie przekracza 2kg.

 5. Koszty dostawy zostanie naliczony po wyborze sposobu dostawy i płatności w procesie zamówienia. Ceny obowiązujące w sklepie internetowym dotyczą wyłącznie wysyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówienia, w przypadkach uniemożliwiających jego realizację, i jednocześnie zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.

 7. Dostarczoną przesyłkę należy sprawdzić w obecności kuriera,  w razie zewnętrznych uszkodzeń i niezgodności zawartości z dołączoną fakturą  lub paragonem, zamawiający sporządzi w obecności kuriera protokół, które obie strony podpiszą.

 8. Na termin dostawy przesyłki składa się czas kompletowania Produktu i czas dostawy Produktu. Czas kompletowania Produktu wynosi do 2 Dni Roboczych. Czas ten należy liczyć w następujący sposób.

 • W przypadku płatności przelewem - od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym do chwili skompletowania i wysłania produktów.

 • W przypadku płatności przy odbiorze - od momentu wysłania przez sklep klientowi maila o potwierdzeniu złożenia zamówienia do czasu skompletowania i wysłania produktu.

Czas dostawy Produktu jest realizowany w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 2 lub 3 Dni Roboczych

 

 

IV. GWARANCJA, ZWROT TOWARU, REKLAMACJA

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 2. Produkty posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Karta gwarancyjna wraz z instrukcją obsługi jest dostarczana razem z zamawianym towarem.

 3. Karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi towaru mogą być umieszczone na zewnętrznej stronie opakowania dostarczanego towaru. Prosimy zwrócić na ten fakt szczególną uwagę przy rozpakowywaniu przesyłki.

 4. Towar oferowany w sklepie internetowym borniak.pl możecie Państwo zwrócić, zgłaszając chęć odstąpienia od umowy, wysyłając oświadczenie w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez sklep oświadczenia lub załączenie go do paczki ze zwracanym towarem.

 5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę.

 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

 7. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar, a także ewentualne oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy niezwłocznie odesłać na koszt sklepu na adres: ul. Bolesława Chrobrego 31E, 78-449 Borne Sulinowo;

 8. W przypadku reklamacji należy zaznaczyć, czego dotyczy reklamacja (dokładny opis). Jeśli nie zostanie podany powód reklamacji, nie będziemy mogli zająć stanowiska.

 9. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, będącego konsumentem, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

 10. Do zwracanego towaru prosimy dołączyć dowód sprzedaży oraz ewentualnie numer konta bankowego w przypadku, gdy chcą państwo zwrotu pieniędzy, a nie wymiany towaru.

 11. Zwrot pieniędzy następuje przelewem na wskazany rachunek bankowy lub w innej formie wskazanej przez Klienta w ciągu 7 dni po otrzymaniu przez nas towaru.

 

 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu borniak.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

 3. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie.

 2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Dokonane zmiany wiążą klienta sklepu, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach.

 3. Sklep nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Klienta korzystającego z usług Sklepu.

 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między sklepem borniak.pl, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

OpisFormatPobierz
Formularz odstąpienia od umowy ico Pobierz
powrót drukuj
Facebook
Do góry